Lid worden


We hebben uw steun hard nodig.

Al onze initiatieven kunnen we niet alleen uitvoeren. We hebben daarbij je steun nodig.

Je bent een jaar lid van vzw Tolerant als je

50 € betaalt voor een gewoon lidmaatschap

70 € betaalt voor een lidmaatschap met een abonnement op het tijdschrift Ruimschoots

op ons rekeningnummer

BE57 4022 5549 2135
BIC: KREDBEBB

Bezorg secretaris@tolerant-vzw.be uw postadres en e-mail.

Ook bij Tolerant vzw zijn we begaan met uw privacy. Daarom willen wij u duidelijk maken dat wij uw gegevens (postadres, e-mailadres) enkel gebruiken om de tijdschriften Ruimschoots en Consent toe te sturen (aan de leden) en om enkele keren per jaar (leden en sympathisanten) een nieuwsbrief toe te sturen.

Deze gegevens worden behoedzaam bewaard en nooit aan derden doorgegeven.

Wenst u niet meer gecontacteerd te worden via mail of op een ander adres volstaat het een mail te sturen naar

secretaris@tolerant-vzw.be

Leden worden uitgenodigd op onze activiteiten en blijven op de hoogte door middel van mailing (bezorg uw e-mailadres aan secretaris@tolerant-vzw.be). Leden ontvangen in hun brievenbus Tolerantnieuws. Ben je lid, dan heb je recht op een vaardag per jaar: kijk op de vaarkalender naar de “gastendagen” om je tocht te plannen.

Herita-leden krijgen korting op het jaarlijks lidgeld (€ 45 i.p.v. € 50). Ben je nog geen lid van Herita? Dit doe je hier.

Mail naar secretaris@tolerant-vzw.be als je meer wil weten over “lid worden van Tolerant vzw”.

Betaal je tenminste € 40.- op jaarbasis via Herita, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen: BE37 7450 0823 1228 met als mededeling “Heemer” dan ontvang je het volgende jaar een fiscaal attest. Je bent dan echter geen “lid van Tolerant”.